Pages

instagram

I AM FEMALE MAGAZINE GUEST BLOGGER

bermula lah satu kisah epik.

Ehem, lawat sini pls.

taakul/taakulan
Ar pengertian, kebolehan berfikir dgn logik, pertimbangan yg teliti, keadilan, kesaksamaan;: menaakul : membuat pertimbangan dll dgn logik: : di dlm buku-buku itu Bacon telah mengemukakan cara ~ menurut kaedah induksi; :: penaakulan: perbuatan menaakul.

mantik
Ar cara berfikir yg semata-mata berdasarkan fikiran; ilmu ~ pengetahuan tentang cara berfikir yg semata-mata berdasarkan fikiran, logik.

source: kamus dbp